Deha Gelişim Enstitüsü’nde  aşağıda listelenen testler, gereli test eğitimlerini almış uzman psikolog tarafından uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

 

- WISC-R Zeka Testi

- Frostig Görsel Algı Testi

- Gessell Algı Testi

- Okuma, Yazma ve Aritmetik Beceri Testleri

- Luissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

- Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T)

- Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

- Ankara gelişim Tarama Envanteri

- Bender-Gestalt Algı Testi

- Peabody Resim-Kelime Tanımlama Testi

- Beier Cümle Tamamlama Testi

- Connors Cümle Tamamlama Testi