Zeka ve Gelişim Testleri

Deha Gelişim Enstitüsü’nde  aşağıda listelenen testler, gerekli test eğitimlerini almış uzman psikologlar tarafından uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

 

– WISC-R Zeka Testi

– Frostig Görsel Algı Testi

– Gessell Algı Testi

– Okuma, Yazma ve Aritmetik Beceri Testleri

– Luissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

– Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T)

– Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

– Ankara gelişim Tarama Envanteri

– Bender-Gestalt Algı Testi

– Peabody Resim-Kelime Tanımlama Testi

– Beier Cümle Tamamlama Testi

– Connors Cümle Tamamlama Testi